Wagenplatz in oslo raeumungsbedroht

kollektiv Brakkebygrenda 24.04.2014 11:52 Themen: Freiräume Globalisierung Ökologie
Wagenplatz in Oslos Innenstadt raeumungsbedroht und ist daher auf internationale solidaritet angewiesen. Fuer weitere informationen koennen die anhaengenden Links verwendet werden.
freespaces all spaces...
Brakkebygrenda ist zum heutigen Tag ein stadtoekologisches wohnprojekt. Ein teil unserer inspiration kommt aus deutschland, in welchem nach dem fall der Mauer noch keine einigung ueber eigentumsrecht gefunden wurde. Die behoerden brauchten lange zeit um entscheidungen zu treffen, und in der zwischenzeit ansiedelten sich menschen mit beduerfnissen in diesen bereichen. Menschen wohnen in Karawanen und Autos, und sind im nachhinein damit ein vorbild geworden fuer aehnliche projekte ueber ganz europa. Brakkebygrenda ist zu diesem zeitpunkt der mest noerdliche wagenplatz dieser art! Der gemeinsame Nenner in diesem zusammenhang ist, dasz Brakkebygrenda unverhaeltnismaessig lange leer gestanden hat.

Tomta i St. Halvardsgate 27 er i overkant av to mål.

I dag finnes her ruiner etter et hus oppført av slakter Christian Fredriksen. Nåværende eier, Ho Chow, overtok eiendommen i et skillsmisseoppgjør i 1987.

Huset var allerede da i dårlig forfatning etter en tidligere brann. Byantikvaren stilte krav om oppussing fordi bygget var fredet. Eier mente dette var for dyrt, og prøvde å selge huset. Kommunen ville ta på seg ansvaret, men trakk seg i siste øyeblikk da oppussingsarbeidet viste seg å bli dyrere enn først antatt.

I 2000 flytta en gruppe okkupanter inn i brannruinene. De pusset opp og etablerte et byøkologisk prosjekt som varte i åtte år. I 2008 ble beboerne kastet ut og restene av huset revet. Ruinene som står igjen på tomta er fredet. Siden det har tomta stort sett fortsatt å være en kasteball mellom kommunen og Ho Chow. Eier har mottatt mye kritikk for å la huset, og senere tomta, forfalle. Kommunen har pga dette prøvd å ekspropriere tomta tre ganger, senest i 2003, men mislyktes.

Vi idagens gruppe flytta inn i høsten 2010. Da hadde tomta stått tom i tre år. Vi fant rester av brukerutstyr og gamle batterier liggende rundt på plassen. Dette ble ryddet opp da starta det byøkologiske prosjektet som finnes her i dag.Målsetning med boseettelse:

I dagens boligmarked er ungdom en spesielt utsatt gruppe. Det er vanskelig å slippe til uten økonomisk hjelp. Det å forme bokollektiver kan være et godt alternativ hvor man tar vare på hverandre, har innflytelse over sin egen bosituasjon og skaper en livssituasjon med et bevisst forbruk.

Da Brakkebygrenda flyttet tilbake på tomta ville vi gjenoppbygge et byøkologisk boprosjekt.

Byøkologi handler om å redusere forbruket i bysituasjon og vise i praksis at det er mulig. Et redusert forbruk betyr også å gjøre seg mindre avhenging høye lønninger. Det gir mindre press og jag etter å ha en jobb som fører til tilstrekkelig med penger for å betale husleia, og gir dermed mulighet til å fokusere på det man har lyst til å gjøre og utrette, enten det er lønnet arbeid eller egne prosjekter som ikke nødvendigvis er pengeinnbringende.

Vi ønsket også å skape ett sosialt rom, åpent for andre som er interessert i prosjektet, der folk kan lære sammen og dele erfaringer. Et sted der man kan være del av aktiviteter og arrangement uavhengig av størrelsen på lommeboka.

I dag huser boprosjektet rundt 15 personer, alle sammen med delt ønske om å bo og leve enkelt og sosialt. Og kunne velge en lavere standard og en annerledes måte og bo på er også viktig. En by består av mange forskjellige mennesker med forskjellige måter e ønsker å leve på, og det bør finnes rom og plass for dette mangfoldet.

Vi har ikke innlagt vann, det henter vi i plastdunker fra naboenes utekran. Vi har nå strøm, men vi jobber med å få alle boenhetene over på tolvvolts batteri og ledlys. Til sommeren vil vi også gå til anskaffelse av solcellepaneler og vi har på denne måten lyst til å utforske og å ta i bruk og utforske ulike former for grønn teknologi. Dette gjør også at vi far et mye mer bevisst forhold til forbruket vart av goder man lett tar for gitt i en by.

Alle i brakkebygrenda har små boenheter, men vi har felles kjøkken så man nesten alltid har noen å drikke kaffe og ta en matbit sammen med.Aktiviteter og prosjekter:

Brakkebygrenda har i løpet av tre år ikke bare klart å rekonstruere et bokollektiv med infrastruktur som felleskjøkken, fungerende toalett og matavfalls kompostering. Vi har også organisert mange aktiviteter og andre prosjekter før oss selv og lokalsamfunnet. Vi har blant annet startet en økologisk grønnsakshage, en urtehage og bygget et drivhus. Vi har blant annet kunnet høste vår egen kål, gulrøtter, chili, tomater og erter midt i byen.

Brakkebygrenda har alltid vart et sted hvor folk kan komme innom og finne hjelp og deler til sykkelen sin, og vi holder på å få ferdig et åpent sykkelverksted. Ideen er at folk skal kunne komme og låne verktøy og lære å fikse sykkelen sin selv. Flere av beboerne går nå i lære for å bli sykkelmekanikere.

Vi arrangerer folkekjøkken med billig hjemmelaga mat og både inne og utendørskino varierende etter årstid. Vi har også en musikkscene der lokale og internasjonale band har spilt.

Brakkebygrenda har også fungert som en viktig møteplass for folk fra hele verden som vil hente og dele ideer om ett bærekraftig og kreativt boalternativ.Status quo:

I dag står vi i Brakkebygrenda i fare for å bli kasta ut. Oslo Kommune har sendt krav til eier om at vi og våre hjem må være borte fra tomta innen 15. januar. Hvis ikke vil eier motta dagsbøter. I brevet til eieren uttrykker kommunen bekymring for blant annet manglende hygiene og brannsikkerhet på tomta. Dette er ting vi selv har vært bevisste på og har tatt tak i. (Se dokumentasjon fra bydelsoverlege + bilde av brannvarslere).

Hverken eier eller Oslo Kommune har ønsket noe kommunikasjon med oss underveis i prosessen. Denne informasjonen har vi funnet selv på plan og bygningsetatens nettsider.

I 14 ar har vi i Brakkebygrenda tatt vare på tomta i St. Halvards gate 27. Vi har vart en viktig del av å skape det kulturelle mangfoldet i Gamlebyen. Vi husokkupanter har tatt langt bedre vare på tomta enn både eier og kommune. Ikke noe av dette har blitt anerkjent fra noen av partene. Isteden er vi totalt utelatt fra forhandlingeneFremtidsvisjoner:

Brakkebygrenda ønsker å fortsette å være ett synlig og byøkologisk boalternativ i Oslo, og ønsker å være et eksempel på en mer bærekraftig måte å leve på. Vi vil fortsette å utvikle nåværende prosjekter, vi vil blant annet spise større del av maten vår fra egen hage. Vi vil også utvikle strømprosjektet og bruke ennå mindre strøm enn vi gjør i dag. Ved hjelp av solcellepaneler og batterier vil vi kunne produsere og lagre vår egen elektrisitet. Vi vil forstette å bli så selvforsynte som en bysituasjon tillater.

Vi vil også fremdeles fortsatte å være en møteplass som tilbyr folkekjøkken og kulturelle arrangement, åpent for folk og dele ideer og realisere prosjekter uavhengig av størrelse på lommeboka.

Videre ønsker vi å bli akseptert som vognplass og som en del av Gamlebyen og ikke minst bli inkludert i debatten om tomtas framtid.
Creative Commons-Lizenzvertrag Dieser Inhalt ist unter einer
Creative Commons-Lizenz lizenziert.
Indymedia ist eine Veröffentlichungsplattform, auf der jede und jeder selbstverfasste Berichte publizieren kann. Eine Überprüfung der Inhalte und eine redaktionelle Bearbeitung der Beiträge finden nicht statt. Bei Anregungen und Fragen zu diesem Artikel wenden sie sich bitte direkt an die Verfasserin oder den Verfasser.
(Moderationskriterien von Indymedia Deutschland)

Ergänzungen